Cine suntem?

“Tehnica fructelor” este o divizie a firmei  Menex ,  ce promovează prin consultanţa şi tehnologiile oferite, conceptul de eficienţă în pomicultură şi în special, eficienţă prin reducerea costurilor în activitatea de pomicultură şi în activitatea de procesare a produselor pomicole.

De ce Tehnica Fructelor ?

Deoarece cheia succesului economic este prelucrarea resurselor. Ţările slab dezvoltate exportă resurse -materii prime în timp ce ţările dezvoltate exportă produse cu valoare adăugată , rezultate din prelucrarea resurselor proprii sau resurse importate din ţările  subdezvoltate sau în curs de dezvoltare.

În România se importă masiv fructe şi produse obţinute din prelucrarea fructelor, în timp ce, conditiile pedo-climatice din ţara noastră favorizează pomicultura  pe tot teritoriul naţional. Nu suntem împotriva importurilor, dar credem că produsele româneşti pot fi competitive într-o piaţă concurenţială dacă se utilizează tehnologiile care conduc spre eficienţă.

De aceea, ne propunem să oferim pomicultorilor soluţii pentru creşterea profitului din livadă!

Echipa noastră:

Echipa noastră este formată din angajaţi permanenţi şi colaboratori din ţară şi din: Germania, Ungaria,  Franţa, Slovenia, Polonia şi Austria.

Suntem ingineri, economişti, consultanţi- profesionişti în afaceri, profesori , specialişti în marketing şi vînzări,etc. :  lucrăm împreună pentru a identifica soluții „smart” pentru  rentabilizarea  livezii  dumneavoastră!